Wejście do Jaskini Goryla

28 września 2011
Zarośnięte wejście do Jaskini Goryla, znajdującej się przy plaży w Redłowie. Jaskinia znajduje się w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska, wejście do niej zlokalizowane jest w zboczu (orograficznie lewym) dolinki rzecznej poniżej stanowiska ogniowego.